ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ວາລະສານໄອຊີທີ ແມ່ນວາລະສານ ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງ ເປັນຊ່ອງ ທາງເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຊີທີ ກໍຄືວຽກງານຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທາງດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ່ທຸກຊັ້ນຄົນ ແລະ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ວຽກງານ ສື່ມວນຊົນ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ.

ວາລະສານໄອຊີທີ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຄວາມ, ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ທາງດ້ານໄອຊີທີ ທັງໃນຮູບແບບສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ດີຈີຕອນ, ຜັນຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງ ທີ່ມີໜ້າທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານໄອຊີທີ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄອຊີທີ ໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງສັນ.

ວາລະສານໄອຊີທີ ມີເນຶື້ອໃນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ຂ່າວສານດ້ານໄອຊີທີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນການພັດທະນາໄອຊີທີໃນປະຈຸບັນ, ສິນຄ້າໄອຊີທີ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ, ທຸລະກິດດ້ານໄອຊີທີີ, ເລື່ອງເລົ່າຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດດ້ານໄອຊີທີ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ.

ວາລະສານໄອຊີທີ ເປັນວາລະສານ ລາຍ 03 ເດືອນ ທີ່ແຈກຢາຍຟຣີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ໄອທີ, ສະໜາມບິນ ແລະ ຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດລາວ.