ເຕັກໂນໂລຊີ Virtual Reality ກັບໂລກທີ່ຄືກັບຄວາມຈິງ1. ຄວາມໝາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Virtual Reality

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄືກັບຄວາມຈິງ (Virtual Reality) ຫຼື ເອີ້ນກັນຫຍໍ້ໆວ່າ “ວີອາ” (VR) ເປັນວິວັດທະນາການຢ່າງໜຶ່ງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເກີດຈາກ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາ ໃນ 40 ກວ່າປີຜ່ານມາ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບດ້ານການທະຫານ ແລະ ການຈໍາລອງໃນການບິນ. ຕໍ່ມາ ທ່ານ ອີແວນ ຊູເທີແລນ (lvan Sutherland) ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນບິດາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ VR ທີ່ໄດ້ປະດິດ ຈໍພາບສຸບໃສ່ຫົວ 3 ມິຕິ ລຸ້ນທໍາອິດອອກມາ ແລະ ໃນໄລຍະນັ້ນ ກໍໄດ້ມີພັດທະນາການດ້ານຄອມພິວເຕີກຣາຟິກ (Computer Graphic) ເກີດຂຶ້ນ. ການໃຊ້ຈໍພາບສຸບໃສ່ຫົວ ກັບ ຄອມພິວເຕີກຣາຟິກ 3 ມິຕິ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ VR ໃນປະຈະບັນ.VR ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈໍາລອງສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ທັງຈາກສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ ແລະ ຈາກໃນຈິນຕະນາ ການຂຶ້ນມາ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈໍາລອງພຽງແຕ່ພາບ ແລະ ສຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງປະສາດສໍາພັດ ດ້ານອື່ນໆອີກດ້ວຍ, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຂອງເຕັກໂນໂລຊີແບບໂຕ້ຕອບ ທີ່ຜັກດັນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.

2. ປະເພດຂອງລະບົບ VR

ລະບົບ VR ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດ ຕາມລັກສະນະຂອງການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ຄື:

2.1. Desktop VR ຫຼື Window on World Systems (WoW): ເປັນການໃຊ້ຈໍພາບທໍາມະດາ (ຈໍພາບຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ) ໃນການສະແດງຮູບພາບ ທີ່ຄືກັບຄວາມຈິງ.2.2. Video Mapping: ເປັນການນໍາວິດີໂອມາເປັນອຸປະກອນນໍາເຂົ້າ ຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຊ້ເຕັກນິກທາງຄອມພິວເຕີ ໃນການສະແດງ ຜົນກຣາຟິກ ແບບ WoW, ທີ່ມີທັງສອງມິຕິ ແລະ ສາມມິຕິ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຫັນໂຕເອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງໂຕເອງ ຈາກຈໍພາບໄດ້.2.3. Immersive Systems: ເປັນເຕັກໂນໂລຊີສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍໃຊ້ຈໍຮູບພາບສຸບໃສ່ຫົວ ໃນການສະແດງພາບ ແລະ ສຽງ ຂອງໂລກທີ່ຄືກັບຄວາມຈິງ.2.4. Telepresence: ເປັນລະບົບ VR ທີ່ມີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນກວດຈັບສັນຍານໄລຍະໄກໄວ້ຢູ່ອຸປະກອນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຫຸ່ນຍົນ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ການໃຊ້ງານກັບຜູ້ໃຊ້.3.5. Augmented/Mixed Reality Systems: ການລວມກັນເອງ ຂອງ Telepresence ກັບ Virtual Reality Systems ໂດຍໃຊ້ Telepresence ເປັນຕົວນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນ ແລະ Virtual Reality Systems ໃນການສະແດງຜົນຮູບພາບທີ່ຄືກັບຄວາມຈິງ ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຫັນ.3. ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານເຕັກໂນໂລຊີ VR ມີຫຍັງແດ່?

* Google - Cardboard

ອຸປະກອນ VR ຂອງ Google ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາແບບງ່າຍໆ ໃຊ້ວັດສະດຸຂອງກ່ອງເຈ້ຍ ມີເລນ (Lens) ແລະ ແມ່ເຫຼັກ ລວມເຖິງໂທລະສັບສະມາດໂຟນເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກ ສາມາດສ້າງຮູບພາບ ແລະ ມິຕິຈໍາລອງທີ່ຄືຄວາມຈິງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໃສ່ໄດ້.* Htc - Vive

ເປັນອຸປະກອນ VR ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເອົາໃຈຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມໂດຍສະເພາະ ຖືກພັດທະນາໂດຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ HTC ກັບ Valve ເພື່ອສ້າງປະສົບການຂອງໂລກທີ່ຄືກັບຄວາມເປັນຈິງແບບໃໝ່ ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ລອງສໍາພັດ.* Microsoft Hololens

ແວ່ນຕາ VR ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນຮູບພາບ Hologram ຫຼື ຮູບພາບສາມມິຕິ ທີ່ຄືຄວາມເປັນຈິງໄດ້ແບບໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ, ຊຶ່ງອຸປະກອນນີ້ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ NASA ແລະ Microsoft.* Sony - Playstation VR

ເປັນອຸປະກອນ VR ທີ່ຖືກສ້າງໂດຍບໍລິສັດ Sony ເພື່ອໃຊ້ສ້າງມິຕິໃຫ້ຄືຄວາມຈິງ ສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມ ໃຫ້ຄືກັບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍອອກແບບມາໃຫ້ໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມ PlayStation 4.* Oculus - oculus rift

ເປັນອຸປະກອນ VR ທີ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ Oculus ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ພາຍໃນມີເຊັນເຊີ (Sensor) ຫຼາຍອັນໄວ້ກວດຈັບການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວ, ຮອງຮັບການໃຊ້ວຽກ ກ່ຽວກັບ Oculus Touch ໃນການສໍາພັດຮູບພາບ ແລະ ວັດຖຸໃນໂລກທີ່ຄື ກັບຄວາມເປັນຈິງ.* Samsung - Gear VR

ເປັນອຸປະກອນ VR ທີ່ເກີດຈາກການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງບໍລິສັດ Samsung ແລະ Oculus ໃນການສ້າງໂລກທີ່ຄືກັບ ຄວາມເປັນຈິງຮອບດ້ານ 360 ອົງສາ ຜ່ານຈໍສະແດງຜົນແບບ Super AMOLED ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງພ້ອມກັບລະບົບການເຮັດວຽກ ທີ່ວ່ອງໄວ.4. ເຕັກໂນໂລຊີ VR ມີບົດບາດໃນສັງຄົມດ້ານໃດແດ່?

* ດ້ານການສຶກສາ:

ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບການສຶກສາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຶກສາທາງດ້ານການແພດ ເຊັ່ນ: ການຈໍາລອງການຜ່າຕັດ ທີ່ສາມາດ ໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັບລະບົບມືສໍາພັດໄດ້ ຫຼື ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຊັ່ນ: ການຈໍາລອງອາວະກາດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.* ດ້ານຄວາມບັນເທີງ:

ສາມາດໃຊ້ໃນການເບິ່ງໜັງ, ເບິິ່ງການສະແດງສົດຕ່າງໆ, ຫຼິ້ນເກມ, ແຕ້ມຮູບ ລວມເຖິງການໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນຕ່າງໆ ໃນສວນສະນຸກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ຄວາມບັນເທີງ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ເຕັມອີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ.* ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ສາມາດຈໍາລອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ພ້ອມກັບໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຄືກັບຄວາມເປັນຈິງ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປະສົບການ ການທ່ອງທ່ຽວ ອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ໃສ່.* ດ້ານການຕະຫຼາດ:

ການໃຊ້ແວ່ນ VR ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການໃຊ້ວິດີໂອ ເປັນສື່ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ລວມເຖິງບໍລິການ ຮູບແບບ ໃໝ່ໆ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ດຶງດູດໃຈລູກຄ້າ ກັບຮູບພາບໄດ້ຢ່າງໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.4. ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ VR ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່?ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ໃຊ້ VR ເປັນເວລາດົນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດຫົວ, ວິນຫົວ ແລະ ອິດເມື່ອຍ ລວມເຖິງອາດເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານສາຍຕາ, ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແນວໃດ ກໍຕາມ ຍັງບໍ່ທັນມີການສຶກສາທີ່ ສະຫຼຸບຜົນທີ່ແນ່ນອນ ວ່າລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ VR ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ໃນໄລຍະຍາວເທື່ອ.

5. ສະຫຼຸບ:

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ເຕັກໂນໂລຊີ VR ກໍໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ໂຕເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຄາດວ່າ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ VR ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ອາດເປັນອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ຕິດກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ ທີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍເທົ່າກັບມືຖືສະມາດໂຟນເລີຍກໍເປັນໄດ້.ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້   553
ມື້ວານນີ້   1441
ອາທິດນີ້   5389
ອາທິດແລ້ວນີ້   12009
ເດືອນນີ້   31558
ເດືອນແລ້ວນີ້   9049
ທັງຫມົດ   87370

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

>